CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ
* Hiển thị
 • Bảng giá hiển thị tốt trên tất cả các trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, …) có độ phân giải màn hình 1024x768 hoặc cao hơn.
 • Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome. Địa chỉ tải về trình duyệt Chrome: http://www.google.com.vn/chrome
 • Để tăng tốc độ xem bảng giá chứng khoán trên trình duyệt Internet Explorer (IE), quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:
  1. Tải về plug-in ChromeFrame của Chrome theo địa chỉ sau: link
  2. Sau khi tải về xong, chạy file ChromeFrameSetup.exe để tiến hành cài đặt.
  3. Sau khi cài đặt xong, tải về file optimize_IE.reg.zip theo địa chỉ sau: link
  4. Giải nén file vừa tải về, chạy file optimize_IE.reg để đăng ký plug-in ChromeFrame vừa cài đặt ở bước 2.
* Tính năng ưu việt của bảng điện
 • Tốc độ cập nhật dữ liệu của bảng điện dưới 1 giây / 1 lần.
 • Dung lượng truyền tải dữ liệu mỗi lần dưới 1 Kb.
 • Tính năng Auto Reconnect: máy khách hàng tự động kết nối lại với máy chủ khi có sự cố về đường truyền.
 • Tự động ngắt kết nối với máy chủ khi hết giờ giao dịch.
 • Chọn / bỏ chọn nhanh mã cổ phiếu quan tâm bằng cách nhập thẳng mã cổ phiếu trên bảng điện hoặc Doule click vào dòng mã CK muốn chọn / bỏ chọn.
* Địa chỉ truy cập bảng giá
* Qui ước về màu sắc mặc định và kí hiệu sử dụng
Màu sắc mặc định thể hiện:
 • Màu xanh lá cây: Thể hiện giá hoặc chỉ số tăng.
 • Màu đỏ: Thể hiện giá hoặc chỉ số giảm.
 • Màu vàng: Thể hiện giá hoặc chỉ số không thay đổi so với tham chiếu.
 • Màu tím: Thể hiện giá hoặc chỉ số tăng lên tới mức trần.
 • Màu da trời: Thể hiện giá hoặc chỉ số giảm tới mức sàn.
Kí hiệu thể hiện:
 • : Thể hiện giá hoặc chỉ số tăng.
 • : Thể hiện giá hoặc chỉ số giảm.
 • : Thể hiện giá hoặc chỉ số không thay đổi so với tham chiếu.
Ký hiệu liên quan đến quyền của cổ phiếu:
 • A: Ngày giao dịch không hưởng quyền (Phát hành thêm và cổ tức bằng cổ phiếu) hoặc Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung.
 • D: Ngày giao dịch không hưởng quyền - Chia cổ tức bằng tiền mặt.
 • R: Đang thực hiện quyền (Trạng thái này được hiển thị sau ngày giao dịch không hưởng quyền (trạng thái A) cho đến ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung).
* Hướng dẫn cách tuỳ biến các vùng hiển thị trên bảng điện
 • Giới thiệu: bảng điện được chia thành 3 phần
  - Phần 1: Chứa danh mục các mã chứng khoán ưa thích.
  - Phần 2: Chứa danh mục các mã chứng khoán quan tâm.
  - Phần 3: Chứa danh mục các mã chứng khoán còn lại (các mã không hiển thị trong phần 1 và 2).
 • Cách thêm mã chứng khoán vào từng phần:
  - Để thêm chứng khoán vào phần 1: vào thư mục Tùy chọn/ chọn Thêm mã CK vào vùng ưu thích/ đánh dấu vào mã chứng khoán ưa thích/ Chấp nhận.
  - Để thêm nhanh mã chứng khoán vào phần 2:
     + Cách 1: nhấp chuột đôi (Double click) lên dòng mã chứng khoán muốn chọn trong phần 3.
     + Cách 2: nhấp chuột lên 1 vị trí bất kỳ trên bảng điện, nhập nhanh mã chứng khoán cần chọn.
 • Cách xoá mã chứng khoán ra khỏi các vùng đã chọn:
  - Để xoá mã chứng khoán ra khỏi phần 1: nhấp chuột đôi lên mã chứng khoán đang hiển thị trong phần 1 hoặc gõ nhanh mã chứng khoán đang hiển thị trong vùng 1.
  - Để xoá mã chứng khoán ra khỏi phần 2: nhấp chuột đôi hoặc gõ nhanh mã chứng khoán đang hiển thị trong phần 2.
* Hướng dẫn sử dụng tuỳ chọn
 • Bảng giá cho khách hàng DAG: Bảng giá tốc độ, tiện ích, ổn định dành riêng cho khách hàng có TK mở tại DAG.
 • Xem GDTT HOSE: Xem giao dịch thoả thuận sàn HOSE.
 • Xem GDTT HNX: Xem giao dịch thoả thuận sàn HNX (tính năng này đang được cập nhật).
 • Thêm mã CK vào vùng ưa thích.
 • Lựa chọn cột: Cho phép khách hàng tuỳ biến ẩn / hiện cột bất kỳ trên bảng điện.
 • Xem theo ngành: Cho phép khách hàng xem mã chứng khoán theo từng nhóm ngành nghề.
 • Xem top 5: cho phép khách hàng xem được cùng lúc;
  - Top 5 mã cổ phiếu tăng giá.
  - Top 5 mã cổ phiếu giảm giá.
  - Top 5 mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất.
  - Top 5 mã cổ phiếu có giá khớp cao nhất.
  - Top 5 mã cổ phiếu có giá khớp thấp nhất.
  - Top 5 mã cổ phiếu có giá khớp dao động nhiều nhất.
 • Xem chỉ số chứng khoán thế giới.
 • Xem kiểu bảng: Cho phép khách hàng tuỳ biến xem kiểu bảng cuộn (tính năng này đang được cập nhật).
 • Trở về trạng thái ban đầu: Chức năng này cho phép quay trở lại trạng thái xem ban đầu khi đang xem ở chế độ xem theo ngành hay xem theo vần.
 • Xoá cấu hình đã lưu: Xoá tất cả cấu hình đang hiển thị, trở về trạng thái xem tất cả mã chứng khoán.
* Hướng dẫn sử dụng những tính năng tiện ích bằng chuột
 • Rê chuột lên vị trí mã chứng khoán bất kỳ: Hiển thị tên đầy đủ và thông tin về quyền (nếu có) của mã chứng khoán đó.
 • Nhấp chuột trái tại vị trí mã chứng khoán bất kỳ: Xem thông tin thống kê cơ bản về mã chứng khoán đó.
 • Nhấp phải chuột tại 1 dòng bất kỳ chứa mã chứng khoán sẽ hiển thị các tuỳ chọn:
  - Đặt lệnh mua: Liên kết với trang giao dịch trực tuyến.
  - Đặt lệnh bán: Liên kết với trang giao dịch trực tuyến.
  - Phân tích: Liên kết với trang thống kê cơ bản của mã chứng khoán đó.
  - Biểu đồ: Liên kết với trang biểu đồ của mã chứng khoán đó.
* Hướng dẫn xem thông tin thị trường
 • VNIndex (HNXIndex): Hiển thị chỉ số hiện tại của VN-Index / HNX-Index, thay đổi và phần trăm thay đổi.
 • KL: Tổng khối lượng giao dịch.
 • GT: Tổng giá trị giao dịch.
 • GD: Tổng giao dịch khớp lệnh.
 • Thống kê số lượng mã chứng khoán tăng, giảm và đứng giá 83 11 11: Có 83 mã chứng khoán tăng giá, 11 mã đứng giá và 11 mã CK giảm giá (Mã CK không có giao dịch được tính như đứng giá).
 • Sàn HOSE được chia ra làm 3 đợt, mỗi đợt có VN-Index, KL, GT và GD được tính luỹ kế.
 • Số lượng mã chứng khoán tăng, giảm và đứng giá của sàn HNX được thống kê dựa vào giá khớp cuối cùng.

Bản quyền © 2010 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á